Posts Tagged ‘účelový úvěr na auto’

Leasing a jiné možnosti financování

Doslovný překlad slova leasing znamená najímat, v praxi je to ale spíše financování. Princip leasingu je v tom, že věc je po dobu placení splátek pořád majetkem pronajímatele a až po uplynutí doby leasingu spadá do rukou nájemce.

Existují i jiné možnosti, jak si pořídit movitý majetek, leasing je však stále v čele. Dělíme ho na finanční a operativní. Rozdíl  těchto dvou spočívá v tom, jestli nájemci auto po splacení zůstane, nebo ne. Finanční leasing je forma dlouhodobého pronájmu nových i ojetých vozidel. V tomto případě auto zůstává po splacení v rukou nájemce. Jeho velkou výhodou je jeho flexibilita. Finanční leasing je výhodný pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Na rozdíl od toho je operativní leasing vhodný především pro podnikatele a právnické subjekty. Pronajímatel zajistí nájemci na základě jeho požadavků auto a také zajistí všechny okolnosti spojené s tím, jako jsou například starosti s provozem plus doprovodné služby. Po skončení leasingu je vozidlo vzato zpět k pronajímateli a ten zajistí jejich prodej a v případě zájmu dodá nájemci nová vozidla a tak pořád dokola.

Existuje ale ještě další možnost, a to je účelový úvěr na auto. Ten je výhradně určen na nákup auta a jeho výhodou je, že nepotřebujete ručitele. Pro tento typ úvěru je typické, že se vozidlo stává majetkem kupujícího v okamžiku nákupu. Účelový úvěr je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám.

Výhodami leasingu je rychlé vyřízení leasingové smlouvy, fakt, že předmět leasingu (vozidlo) vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny a také to, že pokud se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky.

Nevýhodami je ale to, že pořízení na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Další nevýhodou je, že po celou dobu pronájmu patří daný produkt leasingové společnosti ale i přesto jsou některá vlastnická rizika přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu. Neposlední nevýhodou je i fakt, že kdyby se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání.

 

O tomto webu

Na náš web můžete i Vy vkládat své tématické články. Registrace a vkládání článků není zpoplatněno. Zaregistrujte se ihned.

Podmínky publikace článků na téma auto a moto:

- Vámi napsaný originální článek
- Článek se nevyskytuje na žádné jiné internetové stránce
- Pouze téma Auto & Moto

Informace uvedené na tomto blogu neslouží jako doporučení a informace nemusí být aktuální a přesné.

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank