Posts Tagged ‘nájemce’

Leasing

Mým cílem bylo, abyste se v následujícím článku dozvěděli základní a nejdůležitější informace o tom, jak si zařídil leasingovou smlouvu a jak nenaletět. Co je potřeba vědět o leasingu a co mnoho lidí neví? Čtěte dál a dozvíte se to.

Než uzavřete jakoukoliv leasingovou smlouvu, měli byste si prověřit několik důležitých věcí. Například o leasingové společnosti, o které byste měli vědět…

-jaké má leasingová společnost finanční zázemí

-jaké jsou její finanční výsledky

-jak dlouho působí na trhu

-kdo je jejím vlastníkem

-jak vypadají její internetové stránky

Podle těchto hlavních kritérií již na první pohled poznáte serióznost společnosti. Pokud najdete společnost, která splňuje vaše kritéria a rozhodnete se k podpisu smlouvy, jste povinni předložit základní informace v podobě dokladů a to tak, že podnikatel, právnická či soukromá osoba předkládá rozdílné doklady.

Podnikatel musí předložit doklad o registraci, živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu a jeho kopii nebo doklad o přidělení IČ a jeho kopii nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, občanský průkaz a jeho kopii a svá daňová přiznání. Zato právnické osobě stačí výpis z obchodního rejstříku a účetní závěrky. A jako soukromá osoba si s sebou k podpisu vezměte OP s jeho kopií, druhý důkaz totožnosti (pas, rodný list), doklad o současném zaměstnání, potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu, počet vyživovaných osob a souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy.

Aby byla smlouva platná, musí mít tyto náležitosti: identifikace pronajímatele i nájemce, popis předmětu, výše splátky, výše leasingové splátky a kupní cena při řádném ukončení leasingové smlouvy, identifikace první zvýšené splátky nebo zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu, datum platnosti a datum účinnosti smlouvy, den předání předmětu, datum ukončení smlouvy, splátkový kalendář, způsob placení pojistného a penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek.

Původně a přirozenou cestou leasingová smlouva končí po uplynutí sjednané doby, převodem vlastnictví na nájemce, dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem (například při předčasném splacení), trvalým vyloučením předmětu z činnosti a zaplacením všech splátek nebo dalším pronájmem. Pronajímatel může odstoupit od leasingové smlouvy v těchto případech:

-při neplacení splátek

-bylo-li s vámi zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo jste jinak ukončili podnikatelskou činnost

-pokud dodavatel odstoupil od kupní smlouvy ještě před dodáním předmětu

-pokud porušujete leasingovou smlouvu podstatným způsobem

-pokud jste přemístili sídlo nebo bydliště mimo ČR

Pokud se ale smlouva z jakýchkoliv podmínek zruší, nezbavujete se tím splacení všech splátek zapsaných ve smlouvě.

 

 

O tomto webu

Na náš web můžete i Vy vkládat své tématické články. Registrace a vkládání článků není zpoplatněno. Zaregistrujte se ihned.

Podmínky publikace článků na téma auto a moto:

- Vámi napsaný originální článek
- Článek se nevyskytuje na žádné jiné internetové stránce
- Pouze téma Auto & Moto

Informace uvedené na tomto blogu neslouží jako doporučení a informace nemusí být aktuální a přesné.

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank