Posts Tagged ‘leasingová společnost’

Leasing a jiné možnosti financování

Doslovný překlad slova leasing znamená najímat, v praxi je to ale spíše financování. Princip leasingu je v tom, že věc je po dobu placení splátek pořád majetkem pronajímatele a až po uplynutí doby leasingu spadá do rukou nájemce.

Existují i jiné možnosti, jak si pořídit movitý majetek, leasing je však stále v čele. Dělíme ho na finanční a operativní. Rozdíl  těchto dvou spočívá v tom, jestli nájemci auto po splacení zůstane, nebo ne. Finanční leasing je forma dlouhodobého pronájmu nových i ojetých vozidel. V tomto případě auto zůstává po splacení v rukou nájemce. Jeho velkou výhodou je jeho flexibilita. Finanční leasing je výhodný pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Na rozdíl od toho je operativní leasing vhodný především pro podnikatele a právnické subjekty. Pronajímatel zajistí nájemci na základě jeho požadavků auto a také zajistí všechny okolnosti spojené s tím, jako jsou například starosti s provozem plus doprovodné služby. Po skončení leasingu je vozidlo vzato zpět k pronajímateli a ten zajistí jejich prodej a v případě zájmu dodá nájemci nová vozidla a tak pořád dokola.

Existuje ale ještě další možnost, a to je účelový úvěr na auto. Ten je výhradně určen na nákup auta a jeho výhodou je, že nepotřebujete ručitele. Pro tento typ úvěru je typické, že se vozidlo stává majetkem kupujícího v okamžiku nákupu. Účelový úvěr je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám.

Výhodami leasingu je rychlé vyřízení leasingové smlouvy, fakt, že předmět leasingu (vozidlo) vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny a také to, že pokud se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky.

Nevýhodami je ale to, že pořízení na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Další nevýhodou je, že po celou dobu pronájmu patří daný produkt leasingové společnosti ale i přesto jsou některá vlastnická rizika přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu. Neposlední nevýhodou je i fakt, že kdyby se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání.

 

Leasing

Mým cílem bylo, abyste se v následujícím článku dozvěděli základní a nejdůležitější informace o tom, jak si zařídil leasingovou smlouvu a jak nenaletět. Co je potřeba vědět o leasingu a co mnoho lidí neví? Čtěte dál a dozvíte se to.

Než uzavřete jakoukoliv leasingovou smlouvu, měli byste si prověřit několik důležitých věcí. Například o leasingové společnosti, o které byste měli vědět…

-jaké má leasingová společnost finanční zázemí

-jaké jsou její finanční výsledky

-jak dlouho působí na trhu

-kdo je jejím vlastníkem

-jak vypadají její internetové stránky

Podle těchto hlavních kritérií již na první pohled poznáte serióznost společnosti. Pokud najdete společnost, která splňuje vaše kritéria a rozhodnete se k podpisu smlouvy, jste povinni předložit základní informace v podobě dokladů a to tak, že podnikatel, právnická či soukromá osoba předkládá rozdílné doklady.

Podnikatel musí předložit doklad o registraci, živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu a jeho kopii nebo doklad o přidělení IČ a jeho kopii nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, občanský průkaz a jeho kopii a svá daňová přiznání. Zato právnické osobě stačí výpis z obchodního rejstříku a účetní závěrky. A jako soukromá osoba si s sebou k podpisu vezměte OP s jeho kopií, druhý důkaz totožnosti (pas, rodný list), doklad o současném zaměstnání, potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu, počet vyživovaných osob a souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy.

Aby byla smlouva platná, musí mít tyto náležitosti: identifikace pronajímatele i nájemce, popis předmětu, výše splátky, výše leasingové splátky a kupní cena při řádném ukončení leasingové smlouvy, identifikace první zvýšené splátky nebo zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu, datum platnosti a datum účinnosti smlouvy, den předání předmětu, datum ukončení smlouvy, splátkový kalendář, způsob placení pojistného a penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek.

Původně a přirozenou cestou leasingová smlouva končí po uplynutí sjednané doby, převodem vlastnictví na nájemce, dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem (například při předčasném splacení), trvalým vyloučením předmětu z činnosti a zaplacením všech splátek nebo dalším pronájmem. Pronajímatel může odstoupit od leasingové smlouvy v těchto případech:

-při neplacení splátek

-bylo-li s vámi zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo jste jinak ukončili podnikatelskou činnost

-pokud dodavatel odstoupil od kupní smlouvy ještě před dodáním předmětu

-pokud porušujete leasingovou smlouvu podstatným způsobem

-pokud jste přemístili sídlo nebo bydliště mimo ČR

Pokud se ale smlouva z jakýchkoliv podmínek zruší, nezbavujete se tím splacení všech splátek zapsaných ve smlouvě.

 

 

Leasingové agentury

Nyní jsem se zaměřila na porovnávání různých leasingových agentur a jejich nabízených produktů. Při prohledávání webových stránek jsem narazila na desítky nabídek, některé výhodnější, některé méně. Ty nejzajímavější vám tu nyní přiblížím.

Začala jsem tak, jak by začala většina z vás. Otevřela jsem si Google vyhledávač a napsala: auto na leasing.

Hned na první stránce se mi ukázalo mnoho nabídek, mezi nimi i leasing od Raiffeisen leasing. Na stránce jsem našla možnost financování motorky či čtyřkolky, ale i detailní kalkulaci, která na mě velmi zapůsobila. Je přehledně uspořádaná, jednotlivé části se vám na jedné stránce zobrazují postupně a můžete si být jisti, že všem otázkám porozumíte.

Dál mě upoutala nabídka auta na leasing od Andy-auta, kde hned na první stránce máte seznam výhod, které leasing nabízí. Po pravé straně máte kritéria hledání, pokud vybíráte nové auto. S vybraným autem se vám zobrazí i možnosti financování, podobná auta nebo možnost dotovaného úvěru.

Pokud byste šli dál, jistě byste narazili na GE Money CZ. Ti ale poskytují leasing pouze podnikatelům. Jako na předchozí stránce, i zde máte vypsané výhody uzavření leasingové smlouvy a navíc tu jsou podmínky získání leasingu. Co mě velmi zaujalo, je možnost poradit se o financování vašeho vozu po telefonu, ale co víc, pokud jim na stránkách zanecháte kontakt, jejich poradce se vám sám ozve. Nebudete tudíž platit za telefon ani korunu.

GE mě sice zatím zaujala nejvíc, ale pokud bych nebyla podnikatel, měla bych smůlu. A tak jsem hledala dál a narazila na Auto ESA. Nezklamaly mě výhody leasingu (ano, na první stránce), ale i pojištění splátek pro případ neschopnosti splácet. Hned pod tím se dozvíme, jaké doklady potřebujeme při sepisování smlouvy a co víc, doklady jsou rozděleny jak pro podnikatelské subjekty, fyzické osoby, ale i cizince! Leasingová smlouva v sobě volitelně  zahrnuje i povinné ručení a havarijní pojištění až se slevou 50%. Na bezplatné telefonní lince vám jistě poskytnou více informací.

Pokud bych vám tu měla vypisovat další a další leasingové agentury a jejich nabídky, byli bychom tu ještě dlouho, neboť jich je opravdu spousta. Výběr záleží jen na vás a na vašich požadavcích. Vybírejte ale pečlivě a spíše se vyhněte malým a začínajícím společnostem, protože nabízené výhody by se mohli rychle obrátit ve váš neprospěch.

O tomto webu

Na náš web můžete i Vy vkládat své tématické články. Registrace a vkládání článků není zpoplatněno. Zaregistrujte se ihned.

Podmínky publikace článků na téma auto a moto:

- Vámi napsaný originální článek
- Článek se nevyskytuje na žádné jiné internetové stránce
- Pouze téma Auto & Moto

Informace uvedené na tomto blogu neslouží jako doporučení a informace nemusí být aktuální a přesné.

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank