Posts Tagged ‘leasingová marže’

Leasing na auta

Leasing je vlastně způsob financování, jehož princip spočívá v tom, že movitá věc je až po dobu jejího splacení pořád majetkem společnosti. Lze ho dělit na finanční a operativní, přičemž pro firmy, které si na leasing berou 3 a více aut, je výhodnější operativní leasing. Výhody, které ještě vyvyšují operativní leasing nad finanční, jsou flotilové slevy, dále daňové zvýhodnění (operativní leasing je brán jako služba, proto je možné dávat do daňových odpisů celou splátku) a další… Sečteno-podtrženo, pro právnické osoby je výhodnější operativní leasing, zatímco finanční leasing se vyplatí spíše soukromým osobám.

Nejdůležitější při rozhodnutí o pořízení auta na leasing je výběr té správné leasingové agentury, která splňuje všechny požadavky. Při výběru byste se měli zaměřit především na informace o společnosti, zajímat se o její webové stránky, zjistit si  odezvy na společnost a nepouštět se do sepisování smlouvy se začínajícími a neznámými společnostmi.

Častým produktem je i leasingový podnájem. V něm jde o to, že za souhlasu leasingové agentury je auto pronajato třetí osobě. Nájemce tak na třetí osobu přenáší  prospěch z užitné hodnoty leasingové věci. Tento podnájem se využívá v případech dočasného nebo sezónního nevyužívání leasingové věci nebo v případě jejího lepšího zhodnocení.

Na závěr malý slovníček leasingových pojmů:

Akontace-v leasingových smlouvách má dva významy. Za prvé je tak nazývána klasická záloha na pořízení investičního majetku a za druhé je jím rovněž označována první zvýšená resp. mimořádná splátka leasingového nájemného.

Cese-pod tímto pojmem si můžeme představit třetí osobu, která vstupuje do leasingové smlouvy (viz. leasingový podnájem)

Leasingová marže-vyjadřuje navýšení leasingového nájemného a odkupní ceny nad pořizovací cenou

Pořizovací cena-tento termín vyjadřuje vstupní cenu majetku pořizovaného na leasing

Splátkový kalendář-je nedílnou součástí leasingové smlouvy, určuje, kdy a jakou částku je nájemce povinen zaplatit leasingové společnosti

 

 

O tomto webu

Na náš web můžete i Vy vkládat své tématické články. Registrace a vkládání článků není zpoplatněno. Zaregistrujte se ihned.

Podmínky publikace článků na téma auto a moto:

- Vámi napsaný originální článek
- Článek se nevyskytuje na žádné jiné internetové stránce
- Pouze téma Auto & Moto

Informace uvedené na tomto blogu neslouží jako doporučení a informace nemusí být aktuální a přesné.

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank