Posts Tagged ‘Leasing’

Leasing na auta

Leasing je vlastně způsob financování, jehož princip spočívá v tom, že movitá věc je až po dobu jejího splacení pořád majetkem společnosti. Lze ho dělit na finanční a operativní, přičemž pro firmy, které si na leasing berou 3 a více aut, je výhodnější operativní leasing. Výhody, které ještě vyvyšují operativní leasing nad finanční, jsou flotilové slevy, dále daňové zvýhodnění (operativní leasing je brán jako služba, proto je možné dávat do daňových odpisů celou splátku) a další… Sečteno-podtrženo, pro právnické osoby je výhodnější operativní leasing, zatímco finanční leasing se vyplatí spíše soukromým osobám.

Nejdůležitější při rozhodnutí o pořízení auta na leasing je výběr té správné leasingové agentury, která splňuje všechny požadavky. Při výběru byste se měli zaměřit především na informace o společnosti, zajímat se o její webové stránky, zjistit si  odezvy na společnost a nepouštět se do sepisování smlouvy se začínajícími a neznámými společnostmi.

Častým produktem je i leasingový podnájem. V něm jde o to, že za souhlasu leasingové agentury je auto pronajato třetí osobě. Nájemce tak na třetí osobu přenáší  prospěch z užitné hodnoty leasingové věci. Tento podnájem se využívá v případech dočasného nebo sezónního nevyužívání leasingové věci nebo v případě jejího lepšího zhodnocení.

Na závěr malý slovníček leasingových pojmů:

Akontace-v leasingových smlouvách má dva významy. Za prvé je tak nazývána klasická záloha na pořízení investičního majetku a za druhé je jím rovněž označována první zvýšená resp. mimořádná splátka leasingového nájemného.

Cese-pod tímto pojmem si můžeme představit třetí osobu, která vstupuje do leasingové smlouvy (viz. leasingový podnájem)

Leasingová marže-vyjadřuje navýšení leasingového nájemného a odkupní ceny nad pořizovací cenou

Pořizovací cena-tento termín vyjadřuje vstupní cenu majetku pořizovaného na leasing

Splátkový kalendář-je nedílnou součástí leasingové smlouvy, určuje, kdy a jakou částku je nájemce povinen zaplatit leasingové společnosti

 

 

Leasing

Mým cílem bylo, abyste se v následujícím článku dozvěděli základní a nejdůležitější informace o tom, jak si zařídil leasingovou smlouvu a jak nenaletět. Co je potřeba vědět o leasingu a co mnoho lidí neví? Čtěte dál a dozvíte se to.

Než uzavřete jakoukoliv leasingovou smlouvu, měli byste si prověřit několik důležitých věcí. Například o leasingové společnosti, o které byste měli vědět…

-jaké má leasingová společnost finanční zázemí

-jaké jsou její finanční výsledky

-jak dlouho působí na trhu

-kdo je jejím vlastníkem

-jak vypadají její internetové stránky

Podle těchto hlavních kritérií již na první pohled poznáte serióznost společnosti. Pokud najdete společnost, která splňuje vaše kritéria a rozhodnete se k podpisu smlouvy, jste povinni předložit základní informace v podobě dokladů a to tak, že podnikatel, právnická či soukromá osoba předkládá rozdílné doklady.

Podnikatel musí předložit doklad o registraci, živnostenský list a jeho kopii nebo koncesní listinu a jeho kopii nebo doklad o přidělení IČ a jeho kopii nebo jiný platný doklad o registraci spolu s kopií, občanský průkaz a jeho kopii a svá daňová přiznání. Zato právnické osobě stačí výpis z obchodního rejstříku a účetní závěrky. A jako soukromá osoba si s sebou k podpisu vezměte OP s jeho kopií, druhý důkaz totožnosti (pas, rodný list), doklad o současném zaměstnání, potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu, počet vyživovaných osob a souhlas manžela (manželky) s uzavřením leasingové smlouvy.

Aby byla smlouva platná, musí mít tyto náležitosti: identifikace pronajímatele i nájemce, popis předmětu, výše splátky, výše leasingové splátky a kupní cena při řádném ukončení leasingové smlouvy, identifikace první zvýšené splátky nebo zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu, datum platnosti a datum účinnosti smlouvy, den předání předmětu, datum ukončení smlouvy, splátkový kalendář, způsob placení pojistného a penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek.

Původně a přirozenou cestou leasingová smlouva končí po uplynutí sjednané doby, převodem vlastnictví na nájemce, dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem (například při předčasném splacení), trvalým vyloučením předmětu z činnosti a zaplacením všech splátek nebo dalším pronájmem. Pronajímatel může odstoupit od leasingové smlouvy v těchto případech:

-při neplacení splátek

-bylo-li s vámi zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo jste jinak ukončili podnikatelskou činnost

-pokud dodavatel odstoupil od kupní smlouvy ještě před dodáním předmětu

-pokud porušujete leasingovou smlouvu podstatným způsobem

-pokud jste přemístili sídlo nebo bydliště mimo ČR

Pokud se ale smlouva z jakýchkoliv podmínek zruší, nezbavujete se tím splacení všech splátek zapsaných ve smlouvě.

 

 

Leasingové agentury

Nyní jsem se zaměřila na porovnávání různých leasingových agentur a jejich nabízených produktů. Při prohledávání webových stránek jsem narazila na desítky nabídek, některé výhodnější, některé méně. Ty nejzajímavější vám tu nyní přiblížím.

Začala jsem tak, jak by začala většina z vás. Otevřela jsem si Google vyhledávač a napsala: auto na leasing.

Hned na první stránce se mi ukázalo mnoho nabídek, mezi nimi i leasing od Raiffeisen leasing. Na stránce jsem našla možnost financování motorky či čtyřkolky, ale i detailní kalkulaci, která na mě velmi zapůsobila. Je přehledně uspořádaná, jednotlivé části se vám na jedné stránce zobrazují postupně a můžete si být jisti, že všem otázkám porozumíte.

Dál mě upoutala nabídka auta na leasing od Andy-auta, kde hned na první stránce máte seznam výhod, které leasing nabízí. Po pravé straně máte kritéria hledání, pokud vybíráte nové auto. S vybraným autem se vám zobrazí i možnosti financování, podobná auta nebo možnost dotovaného úvěru.

Pokud byste šli dál, jistě byste narazili na GE Money CZ. Ti ale poskytují leasing pouze podnikatelům. Jako na předchozí stránce, i zde máte vypsané výhody uzavření leasingové smlouvy a navíc tu jsou podmínky získání leasingu. Co mě velmi zaujalo, je možnost poradit se o financování vašeho vozu po telefonu, ale co víc, pokud jim na stránkách zanecháte kontakt, jejich poradce se vám sám ozve. Nebudete tudíž platit za telefon ani korunu.

GE mě sice zatím zaujala nejvíc, ale pokud bych nebyla podnikatel, měla bych smůlu. A tak jsem hledala dál a narazila na Auto ESA. Nezklamaly mě výhody leasingu (ano, na první stránce), ale i pojištění splátek pro případ neschopnosti splácet. Hned pod tím se dozvíme, jaké doklady potřebujeme při sepisování smlouvy a co víc, doklady jsou rozděleny jak pro podnikatelské subjekty, fyzické osoby, ale i cizince! Leasingová smlouva v sobě volitelně  zahrnuje i povinné ručení a havarijní pojištění až se slevou 50%. Na bezplatné telefonní lince vám jistě poskytnou více informací.

Pokud bych vám tu měla vypisovat další a další leasingové agentury a jejich nabídky, byli bychom tu ještě dlouho, neboť jich je opravdu spousta. Výběr záleží jen na vás a na vašich požadavcích. Vybírejte ale pečlivě a spíše se vyhněte malým a začínajícím společnostem, protože nabízené výhody by se mohli rychle obrátit ve váš neprospěch.

Leasing a nebo úvěr na auto

Dobrý den, udělal jsem malý průzkum jestli je vhodnější koupit si automobil na úvěr, hypotéku a nebo jestli je vhodnější leasing na automobil.

Nejčastějším způsobem financování pořízení nového ale i ojetého vozu hned po platbou v hotovosti je právě leasing, o kterém pojednává celá tato internetová stránka. Výhodou tohoto typu získání automobilu je jednoduchost protože prodejci vůzů většinou aktivně spolupracují s leasingovými společnostmi. Jaké jsou nevýhody leasingu? V prvé řadě je to určitě fakt, že po celou dobu leasingu, což jsou většinou i roky je leasingová společnost.. Je výhodnější leasing než platba v hotovosti? U každé firmy je to jinak. Většinou je cena podobná ale může se stát že za leasing zaplatíte celkově méně než byste zaplatili platbou v hotovosti.

Pokud si budete chtít pořídit auto na leasing, k Vaší měsíční splátce budete potřebovat připočíst také havarijní pojištění, to může být i za více jak 1000Kč. Havarijní pojištění je totiž povinné v případě leasingu.

Spotřebitelský úvěr na auto a nebo americká hypotéka? Spotřebitelský úvěr je jendodušší k vyřízení, vyjde vás na více peněz které zaplatíte v měsíčních splátkách. Americká hypotéka je většinou pro nákup vozu nejvýhodnější. Nevýhodou tohoho typu úvěru je že musíte ručit Vaší nemovitostí.

Doufám že jsem vám malinko pomohl tímto článkem v rozhodování. Pro bližší informace se můžete zeptat prodejce a nebo hledat dále na internetu. Informace uvedené v tomto článku nemusí být přesné.

 

 

O tomto webu

Na náš web můžete i Vy vkládat své tématické články. Registrace a vkládání článků není zpoplatněno. Zaregistrujte se ihned.

Podmínky publikace článků na téma auto a moto:

- Vámi napsaný originální článek
- Článek se nevyskytuje na žádné jiné internetové stránce
- Pouze téma Auto & Moto

Informace uvedené na tomto blogu neslouží jako doporučení a informace nemusí být aktuální a přesné.

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank